Ogólna koncepcja ochrony w x86

Pierścienie

Tryb chroniony, jak sama nazwa wskazuje, ma oferować ochronę. W związku z tym, do architektury x86 wprowadzono pewien podział – na poziomy uprzywilejowania. Poziomów tych jest 4 i zwyczajowo nazywa się je ring 0, ring 1, ring 2 i ring 3, gdzie ring 0 to poziom najbardziej uprzywilejowany, a ring 3, to poziom najmniej uprzywilejowany.

Architektura nie narzuca w żaden sposób, który poziom za co ma odpowiadać – wiadomo tylko, że z danego poziomu mamy dostęp do elementów z poziomów o wyższych numerach (i oczywiście do elementów z danego poziomu). Przykładowo role można podzielić tak:

  • Ring 0 – jądro systemu
  • Ring 1 – wywołania systemowe
  • Ring 2 – biblioteki współdzielone
  • Ring 3 – aplikacje użytkownika

W praktyce często używa się tylko dwóch poziomów – dla jądra i użytkownika.

Zakończenie

Z poziomami ochrony będziemy się stykać wielokrotnie podczas tworzenia systemu operacyjnego. Na razie wystarczy nam tyle informacji. Na różne sztuczki typu call gates przyjdzie jeszcze czas.

2 myśli do „Ogólna koncepcja ochrony w x86”

Możliwość komentowania jest wyłączona.