Producent i konsument – przykład użycia słowa kluczowego lock

Niejednokrotnie podczas pisania aplikacji napotyka się na sytuację gdy jedna metoda produkuje pewne dane, inna natomiast w pewien sposób je konsumuje. Czasem dobrym pomysłem jest, w przypadku gdy produkowane dane są w pewien sposób podzielne na części, wykonywać produkcję i konsumpcję w równoległych wątkach. Tutaj pojawia się istotny problem z zagadnienia wielowątkowości – synchronizacja. Oba (wszystkie) wątki współdzielące dany zasób muszą z niego korzystać w pewien ustalony sposób, tak aby w danej chwili korzystał z niego tylko jeden z wątków. W uproszczeniu, zapewnienie tego stanu nazywamy synchronizacją. Problem ten jest na tyle niebanalny i powszechny, że platforma .NET wspomaga synchronizację za pomocą wbudowanych mechanizmów. Jednym z nich jest słowo kluczowe lock. Użycie słowa kluczowego lock wygląda tak:

 lock(somethingSharedToLock)
{
   // operations on the locked object
}

Jak widać składnia jest bardzo prosta, ale co tak właściwie daje nam lock? Użycie słowa kluczowego lock gwarantuje nam, iż żaden inny wątek nie będzie ingerował w zablokowany obiekt podczas wykonywania instrukcji z nawiasu klamrowego. Natomiast jeśli obiekt jest zablokowany przez inny wątek, to kolejny lock będzie cierpliwie czekał na zwolnienie obiektu i dopiero wtedy go zablokuje. Pięknie, prawda? :) Oczywiście lock, jak wszystko – ma swoje wady. Częste i nierozważne lockowanie może doprowadzić do tzw. zakleszczenia (ang. deadlock). Starczy tej teorii, przejdźmy do przykładu (przykład z całą pewnością nie pokazuje best practices tworzenia kodu, ale chodziło mi o maksymalne uproszczenie przykładu).

Stwórzmy sobie prostą klasę producenta:

class Producer
{
public bool IsFinished
{
  get;
  set;
}
public List List
{
  get;
  set;
}
public Producer()
{
  List = new List();
  IsFinished = false;
}
public void Produce()
{
  Random random = new Random();

  for (int i = 0; i < 20; i++)
  {
    List.Add(random.Next(0, 20));
    Console.WriteLine("Producer[{0}]={1}", i, List[i]);
    Thread.Sleep(500);
  }
  IsFinished = true;
  Console.WriteLine("Producer has finished his work");
}
}

Klasa ta, jak widać, w konstruktorze przyjmuję listę, a następnie po wywołaniu Produce() wpisuje do tej listy losowe liczby całkowite z przedziału <0,20) wypisując je przy okazji. Klasa posiada pole które poinformuje nas, że praca została zakończona. Usypianie w metodzie produkującej umożliwi nam zaobserwowanie pewnej ciekawej rzeczy, ale o tym dalej.

Klasa konsumenta:

class Consument
{
  private Producer producer;
  public Consument(Producer producer)
  {
    this.producer = producer;
  }
  public void Consume()
  {
    int currentElement = 0;
    int elementCount = 0;

    while (true)
    {
       elementCount = producer.List.Count;

       if (producer.List.Count > currentElement)
       {
          producer.List[currentElement] += 2;
          Console.WriteLine("Consument[{0}]={1}", currentElement, producer.List[currentElement]);
          currentElement++;
       }
       if (producer.List.Count == currentElement && producer.IsFinished)
          break;
     }
     Console.WriteLine("Consument has finished his work");
  }
}

Konsument, w konstruktorze przyjmuje producenta, a po wywołaniu Consume(), o ile pojawiło się coś nowego zwiększa wartość każdego elementu o 2, a następnie go wypisuje. Metoda kończy swoje działanie w momencie, gdy Producent da o tym znać i wszystkie elementy zostaną zmienione.

Pozostaje nam odpalić produkcje i konsumpcje w oddzielnych wątkach:

private static void Main(string[] args)
{
   Producer producer = new Producer();
   Consument consument = new Consument(producer);

   Thread producerThread = new Thread(new ThreadStart(producer.Produce));
   Thread consumentThread = new Thread(new ThreadStart(consument.Consume));

   producerThread.Start();
   consumentThread.Start();
   producerThread.Join();
   consumentThread.Join();
}

Wynik działania programu (przykładowy!!):

Producer[0]=0
Consument[0]=2
Producer[1]=4
Consument[1]=4
Producer[2]=17
Consument[2]=17
Producer[3]=8
Consument[3]=8
Producer[4]=0
Consument[4]=2
Producer[5]=16
Consument[5]=16
Producer[6]=6
Consument[6]=6
Producer[7]=13
Consument[7]=13
Producer[8]=17
Consument[8]=19
Producer[9]=9
Consument[9]=11
Producer[10]=15
Consument[10]=17
Producer[11]=14
Consument[11]=14
Producer[12]=11
Consument[12]=13
Producer[13]=3
Consument[13]=5
Producer[14]=15
Consument[14]=15
Producer[15]=13
Consument[15]=13
Producer[16]=16
Consument[16]=18
Producer[17]=5
Consument[17]=7
Producer[18]=2
Consument[18]=2
Producer[19]=14
Consument[19]=16
Producer has finished his work
Consument has finished his work

Ups! Widzimy, że w wielu przypadkach (1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 18 - czyli w połowie wszystkich) wartość producenta nie została zmieniona, tak jakbyśmy chcieli. Czemu się tak stało? Otóż produkcja kolejnych elementów trwa dłużej niż konsumpcja (poprzez wspomniane wcześniej Thread.Sleep(500)) co powoduje iż w pewnych momentach dana jest "jeszcze" tworzona, a próbuje już być skonsumowana, co powoduje iż proces konsumpcji (dodanie do wartości 2) zostaje pominięte. Uniknięcie tej katastrofy jest możliwe dzięki wspomnianemu lockowi. Wystarczy napisać:

lock (((ICollection)List).SyncRoot)
{
  List.Add(random.Next(0, 20));
  Console.WriteLine("Producer[{0}]={1}", i, List[i]);
  Thread.Sleep(500);
}

oraz:

lock (((ICollection)producer.List).SyncRoot)
{
  elementCount = producer.List.Count;

  if (producer.List.Count > currentElement)
  {
    producer.List[currentElement] += 2;
    Console.WriteLine("Consument[{0}]={1}", currentElement, producer.List[currentElement]);
    currentElement++;
  }
  if (producer.List.Count == currentElement && producer.IsFinished)
    break;
}

To zapewni nam prawidłowe działanie kodu (jak nie wierzycie - sprawdźcie sami :)). A co tak właściwie się stało? Kolekcja w momencie produkowania jest na chwilę blokowana, a więc konsumpcja jest wtedy wstrzymana, gdy produkcja się skończy, konsumpcja zabiera kolekcję dla siebie. Dzięki temu działanie jest zgrabnie zsynchronizowane. Dla kolekcji, w celu synchronizacji należy używać właściwości SyncRoot która jest wymagana przez interfejs ICollection. Wszystkie inne obiekty możemy lockować w sposób bezpośredni (lock(someObject)) chyba, że coś (dokumentacja) podpowiada nam inaczej ;)

To tyle w tej kwestii, dla zainteresowanych polecam poczytać Thread Synchronization oraz How to: Synchronize a Producer and a Consumer Thread.

Pełny listing:

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;

namespace ProducentConsumerExample
{
  class Example
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      Producer producer = new Producer();
      Consument consument = new Consument(producer);

      Thread producerThread = new Thread(new ThreadStart(producer.Produce));
      Thread consumentThread = new Thread(new ThreadStart(consument.Consume));

      producerThread.Start();
      consumentThread.Start();

      producerThread.Join();
      consumentThread.Join();
    }
  }

  class Producer
  {
    public bool IsFinished
    {
      get;
      set;
    }

    public List List
    {
      get;
      set;
    }

    public Producer()
    {
      List = new List();
      IsFinished = false;
    }

    public void Produce()
    {
      Random random = new Random();

      for (int i = 0; i < 20; i++)
      {
        lock (((ICollection)List).SyncRoot)
        {
          List.Add(random.Next(0, 20));
          Console.WriteLine("Producer[{0}]={1}", i, List[i]);
          Thread.Sleep(500);
        }
      }

      IsFinished = true;

      Console.WriteLine("Producer has finished his work");
    }
  }

  class Consument
  {
    private Producer producer;

    public Consument(Producer producer)
    {
      this.producer = producer;
    }

    public void Consume()
    {
      int currentElement = 0;
      int elementCount = 0;

      while (true)
      {
        lock (((ICollection)producer.List).SyncRoot)
        {
          elementCount = producer.List.Count;

          if (producer.List.Count > currentElement)
          {
            producer.List[currentElement] += 2;
            Console.WriteLine("Consument[{0}]={1}", currentElement, producer.List[currentElement]);
            currentElement++;
          }
          if (producer.List.Count == currentElement && producer.IsFinished)
            break;
        }
      }

      Console.WriteLine("Consument has finished his work");
    }
  }
}